Ochrana osobních dat Print

Přístup na stránky www.dalux07.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. Prodávající je povinen nakládat s těmito údaji pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

V případě udání emailové adresy zákazníkem si provozovatel Internetového obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.